Equates: SocketTools v8 Internet Dialer

Equate file for ST v8 Internet Dialer Control

rasStatusUnused                 EQUATE(-1)
rasStatusOpenPort                EQUATE(0)
rasStatusPortOpened               EQUATE(1)
rasStatusConnectDevice              EQUATE(2)
rasStatusDeviceConnected             EQUATE(3)
rasStatusAllDevicesConnected           EQUATE(4)
rasStatusAuthenticate              EQUATE(5)
rasStatusAuthNotify               EQUATE(6)
rasStatusAuthRetry                EQUATE(7)
rasStatusAuthCallback              EQUATE(8)
rasStatusAuthChangePassword           EQUATE(9)
rasStatusAuthProject               EQUATE(10)
rasStatusAuthLinkSpeed              EQUATE(11)
rasStatusAuthAck                 EQUATE(12)
rasStatusReAuthenticate             EQUATE(13)
rasStatusAuthenticated              EQUATE(14)
rasStatusPrepareForCallback           EQUATE(15)
rasStatusWaitForModemReset            EQUATE(16)
rasStatusWaitForCallback             EQUATE(17)
rasStatusProjected                EQUATE(18)
rasStatusStartAuthentication           EQUATE(19)
rasStatusCallbackComplete            EQUATE(20)
rasStatusLogonNetwork              EQUATE(21)
rasStatusSubEntryConnected            EQUATE(22)
rasStatusSubEntryDisconnected          EQUATE(23)
rasStatusPaused                 EQUATE(4096)
rasStatusInteractive               EQUATE(4096)
rasStatusRetryAuthentication           EQUATE(4097)
rasStatusCallbackSetByCaller           EQUATE(4098)
rasStatusPasswordExpired             EQUATE(4099)
rasStatusInvokeEapUI               EQUATE(4100)
rasStatusDone                  EQUATE(8192)
rasStatusConnected                EQUATE(8192)
rasStatusDisconnected              EQUATE(8193)
rasFramingProtocolPpp              EQUATE(1)
rasFramingProtocolSlip              EQUATE(2)
rasFramingProtocolRas              EQUATE(4)
rasNetworkProtocolNetBEUI            EQUATE(1)
rasNetworkProtocolIpx              EQUATE(2)
rasNetworkProtocolIp               EQUATE(4)
rasError                     EQUATE(-1)
rasErrorOperationCanceled            EQUATE(10004)
rasErrorInvalidDevice              EQUATE(10006)
rasErrorTooManyParameters            EQUATE(10007)
rasErrorDeviceNotFound              EQUATE(10020)
rasErrorOperationTimeout             EQUATE(10060)
rasErrorPending                 EQUATE(10600)
rasErrorInvalidPortHandle            EQUATE(10601)
rasErrorPortAlreadyOpen             EQUATE(10602)
rasErrorBufferTooSmall              EQUATE(10603)
rasErrorWrongInfoSpecified            EQUATE(10604)
rasErrorCannotSetPortInfo            EQUATE(10605)
rasErrorPortNotConnected             EQUATE(10606)
rasErrorEventInvalid               EQUATE(10607)
rasErrorDeviceDoesNotExist            EQUATE(10608)
rasErrorDevicetypeDoesNotExist          EQUATE(10609)
rasErrorBufferInvalid              EQUATE(10610)
rasErrorRouteNotAvailable            EQUATE(10611)
rasErrorRouteNotAllocated            EQUATE(10612)
rasErrorInvalidCompressionSpecified       EQUATE(10613)
rasErrorOutOfBuffers               EQUATE(10614)
rasErrorPortNotFound               EQUATE(10615)
rasErrorAsyncRequestPending           EQUATE(10616)
rasErrorAlreadyDisconnecting           EQUATE(10617)
rasErrorPortNotOpen               EQUATE(10618)
rasErrorPortDisconnected             EQUATE(10619)
rasErrorNoEndpoints               EQUATE(10620)
rasErrorCannotOpenPhonebook           EQUATE(10621)
rasErrorCannotLoadPhonebook           EQUATE(10622)
rasErrorCannotFindPhonebookEntry         EQUATE(10623)
rasErrorCannotWritePhonebook           EQUATE(10624)
rasErrorCorruptPhonebook             EQUATE(10625)
rasErrorCannotLoadString             EQUATE(10626)
rasErrorKeyNotFound               EQUATE(10627)
rasErrorDisconnection              EQUATE(10628)
rasErrorRemoteDisconnection           EQUATE(10629)
rasErrorHardwareFailure             EQUATE(10630)
rasErrorUserDisconnection            EQUATE(10631)
rasErrorInvalidSize               EQUATE(10632)
rasErrorPortNotAvailable             EQUATE(10633)
rasErrorCannotProjectClient           EQUATE(10634)
rasErrorUnknown                 EQUATE(10635)
rasErrorWrongDeviceAttached           EQUATE(10636)
rasErrorBadString                EQUATE(10637)
rasErrorRequestTimeout              EQUATE(10638)
rasErrorCannotGetLana              EQUATE(10639)
rasErrorNetBIOSError               EQUATE(10640)
rasErrorServerOutOfResources           EQUATE(10641)
rasErrorNameExistsOnNet             EQUATE(10642)
rasErrorServerGeneralNetFailure         EQUATE(10643)
rasErrorMsgAliasNotAdded             EQUATE(10644)
rasErrorAuthInternal               EQUATE(10645)
rasErrorRestrictedLogonHours           EQUATE(10646)
rasErrorAcctDisabled               EQUATE(10647)
rasErrorPasswdExpired              EQUATE(10648)
rasErrorNoDialInPermission            EQUATE(10649)
rasErrorServerNotResponding           EQUATE(10650)
rasErrorFromDevice                EQUATE(10651)
rasErrorUnrecognizedResponse           EQUATE(10652)
rasErrorMacroNotFound              EQUATE(10653)
rasErrorMacroNotDefined             EQUATE(10654)
rasErrorMessageMacroNotFound           EQUATE(10655)
rasErrorDefaultOffMacroNotFound         EQUATE(10656)
rasErrorFileCouldNotBeOpened           EQUATE(10657)
rasErrorDevicenameTooLong            EQUATE(10658)
rasErrorDevicenameNotFound            EQUATE(10659)
rasErrorNoResponses               EQUATE(10660)
rasErrorNoCommandFound              EQUATE(10661)
rasErrorWrongKeySpecified            EQUATE(10662)
rasErrorUnknownDeviceType            EQUATE(10663)
rasErrorAllocatingMemory             EQUATE(10664)
rasErrorPortNotConfigured            EQUATE(10665)
rasErrorDeviceNotReady              EQUATE(10666)
rasErrorReadingIniFile              EQUATE(10667)
rasErrorNoConnection               EQUATE(10668)
rasErrorBadUsageInIniFile            EQUATE(10669)
rasErrorReadingSectionname            EQUATE(10670)
rasErrorReadingDeviceType            EQUATE(10671)
rasErrorReadingDeviceName            EQUATE(10672)
rasErrorReadingUsage               EQUATE(10673)
rasErrorReadingMaxConnectBps           EQUATE(10674)
rasErrorReadingMaxCarrierBps           EQUATE(10675)
rasErrorLineBusy                 EQUATE(10676)
rasErrorVoiceAnswer               EQUATE(10677)
rasErrorNoAnswer                 EQUATE(10678)
rasErrorNoCarrier                EQUATE(10679)
rasErrorNoDialtone                EQUATE(10680)
rasErrorInCommand                EQUATE(10681)
rasErrorWritingSectionname            EQUATE(10682)
rasErrorWritingDeviceType            EQUATE(10683)
rasErrorWritingDeviceName            EQUATE(10684)
rasErrorWritingMaxConnectBps           EQUATE(10685)
rasErrorWritingMaxCarrierBps           EQUATE(10686)
rasErrorWritingUsage               EQUATE(10687)
rasErrorWritingDefaultOff            EQUATE(10688)
rasErrorReadingDefaultOff            EQUATE(10689)
rasErrorEmptyIniFile               EQUATE(10690)
rasErrorAuthenticationFailure          EQUATE(10691)
rasErrorPortOrDevice               EQUATE(10692)
rasErrorNotBinaryMacro              EQUATE(10693)
rasErrorDcbNotFound               EQUATE(10694)
rasErrorStateMachinesNotStarted         EQUATE(10695)
rasErrorStateMachinesAlreadyStarted       EQUATE(10696)
rasErrorPartialResponseLooping          EQUATE(10697)
rasErrorUnknownResponseKey            EQUATE(10698)
rasErrorRecvBufFull               EQUATE(10699)
rasErrorCmdTooLong                EQUATE(10700)
rasErrorUnsupportedBps              EQUATE(10701)
rasErrorUnexpectedResponse            EQUATE(10702)
rasErrorInteractiveMode             EQUATE(10703)
rasErrorBadCallbackNumber            EQUATE(10704)
rasErrorInvalidAuthState             EQUATE(10705)
rasErrorWritingInitBps              EQUATE(10706)
rasErrorX25Diagnostic              EQUATE(10707)
rasErrorAcctExpired               EQUATE(10708)
rasErrorChangingPassword             EQUATE(10709)
rasErrorOverrun                 EQUATE(10710)
rasErrorRasmanCannotInitialize          EQUATE(10711)
rasErrorBiplexPortNotAvailable          EQUATE(10712)
rasErrorNoActiveIsdnLines            EQUATE(10713)
rasErrorNoIsdnChannelsAvailable         EQUATE(10714)
rasErrorTooManyLineErrors            EQUATE(10715)
rasErrorIpConfiguration             EQUATE(10716)
rasErrorNoIpAddresses              EQUATE(10717)
rasErrorPppTimeout                EQUATE(10718)
rasErrorPppRemoteTerminated           EQUATE(10719)
rasErrorPppNoProtocolsConfigured         EQUATE(10720)
rasErrorPppNoResponse              EQUATE(10721)
rasErrorPppInvalidPacket             EQUATE(10722)
rasErrorPhoneNumberTooLong            EQUATE(10723)
rasErrorIpxcpNoDialoutConfigured         EQUATE(10724)
rasErrorIpxcpNoDialinConfigured         EQUATE(10725)
rasErrorIpxcpDialoutAlreadyActive        EQUATE(10726)
rasErrorAccessingTcpcfgDll            EQUATE(10727)
rasErrorNoIpRasAdapter              EQUATE(10728)
rasErrorSlipRequiresIp              EQUATE(10729)
rasErrorProjectionNotComplete          EQUATE(10730)
rasErrorProtocolNotConfigured          EQUATE(10731)
rasErrorPppNotConverging             EQUATE(10732)
rasErrorPppCpRejected              EQUATE(10733)
rasErrorPppLcpTerminated             EQUATE(10734)
rasErrorPppRequiredAddressRejected        EQUATE(10735)
rasErrorPppNcpTerminated             EQUATE(10736)
rasErrorPppLoopbackDetected           EQUATE(10737)
rasErrorPppNoAddressAssigned           EQUATE(10738)
rasErrorCannotUseLogonCredentials        EQUATE(10739)
rasErrorTapiConfiguration            EQUATE(10740)
rasErrorNoLocalEncryption            EQUATE(10741)
rasErrorNoRemoteEncryption            EQUATE(10742)
rasErrorRemoteRequiresEncryption         EQUATE(10743)
rasErrorIpxcpNetNumberConflict          EQUATE(10744)
rasErrorInvalidSMM                EQUATE(10745)
rasErrorSMMUninitialized             EQUATE(10746)
rasErrorNoMacForPort               EQUATE(10747)
rasErrorSmmTimeout                EQUATE(10748)
rasErrorBadPhoneNumber              EQUATE(10749)
rasErrorWrongModule               EQUATE(10750)
rasErrorInvalidCallbackNumber          EQUATE(10751)
rasErrorScriptSyntax               EQUATE(10752)
rasErrorHangupFailed               EQUATE(10753)
rasErrorBundleNotFound              EQUATE(10754)
rasErrorCannotDoCustomdial            EQUATE(10755)
rasErrorDialAlreadyInProgress          EQUATE(10756)
rasErrorRasautoCannotInitialize         EQUATE(10757)
rasErrorConnectionAlreadyShared         EQUATE(10758)
rasErrorSharingChangeFailed           EQUATE(10759)
rasErrorSharingRouterInstall           EQUATE(10760)
rasErrorShareConnectionFailed          EQUATE(10761)
rasErrorSharingPrivateInstall          EQUATE(10762)
rasErrorCannotShareConnection          EQUATE(10763)
rasErrorNoSmartCardReader            EQUATE(10764)
rasErrorSharingAddressExists           EQUATE(10765)
rasErrorNoCertificate              EQUATE(10766)
rasErrorSharingMultipleAddresses         EQUATE(10767)
rasErrorFailedToEncrypt             EQUATE(10768)
rasErrorBadAddressSpecified           EQUATE(10769)
rasErrorConnectionReject             EQUATE(10770)
rasErrorCongestion                EQUATE(10771)
rasErrorIncompatible               EQUATE(10772)
rasErrorNumberchanged              EQUATE(10773)
rasErrorTempfailure               EQUATE(10774)
rasErrorBlocked                 EQUATE(10775)
rasErrorDonotdisturb               EQUATE(10776)
rasErrorOutoforder                EQUATE(10777)
rasErrorUnableToAuthenticateServer        EQUATE(10778)
rasErrorSmartCardRequired            EQUATE(10779)
rasErrorInvalidFunctionForEntry         EQUATE(10780)
rasErrorCertForEncryptionNotFound        EQUATE(10781)
rasErrorSharingRrasConflict           EQUATE(10782)
rasErrorSharingNoPrivateLan           EQUATE(10783)
rasErrorNoDiffUserAtLogon            EQUATE(10784)
rasErrorNoRegCertAtLogon             EQUATE(10785)
rasErrorOakleyNoCert               EQUATE(10786)
rasErrorOakleyAuthFail              EQUATE(10787)
rasErrorOakleyAttribFail             EQUATE(10788)
rasErrorOakleyGeneralProcessing         EQUATE(10789)
rasErrorOakleyNoPeerCert             EQUATE(10790)
rasErrorOakleyNoPolicy              EQUATE(10791)
rasErrorOakleyTimedOut              EQUATE(10792)
rasErrorOakleyError               EQUATE(10793)
rasErrorUnknownFramedProtocol          EQUATE(10794)
rasErrorWrongTunnelType             EQUATE(10795)
rasErrorUnknownServiceType            EQUATE(10796)
rasErrorConnectingDeviceNotFound         EQUATE(10797)
rasErrorNoEaptlsCertificate           EQUATE(10798)
rasErrorSharingHostAddressConflict        EQUATE(10799)
rasErrorAutomaticVpnFailed            EQUATE(10800)
rasErrorValidatingServerCert           EQUATE(10801)
rasErrorInvalidLicense              EQUATE(12001)
rasErrorProductNotLicensed            EQUATE(12002)
rasErrorNotImplemented              EQUATE(12003)

Download: ST v8 Internet Dialer Control.equ (15.8 KB)