Equates: SocketTools v8 Terminal Emulation

Equate file for ST v8 Terminal Emulation Control

nvtF1                      EQUATE(0)
nvtF2                      EQUATE(1)
nvtF3                      EQUATE(2)
nvtF4                      EQUATE(3)
nvtF5                      EQUATE(4)
nvtF6                      EQUATE(5)
nvtF7                      EQUATE(6)
nvtF8                      EQUATE(7)
nvtF9                      EQUATE(8)
nvtF10                      EQUATE(9)
nvtF11                      EQUATE(10)
nvtF12                      EQUATE(11)
nvtShiftF1                    EQUATE(12)
nvtShiftF2                    EQUATE(13)
nvtShiftF3                    EQUATE(14)
nvtShiftF4                    EQUATE(15)
nvtShiftF5                    EQUATE(16)
nvtShiftF6                    EQUATE(17)
nvtShiftF7                    EQUATE(18)
nvtShiftF8                    EQUATE(19)
nvtShiftF9                    EQUATE(20)
nvtShiftF10                   EQUATE(21)
nvtShiftF11                   EQUATE(22)
nvtShiftF12                   EQUATE(23)
nvtEnter                     EQUATE(24)
nvtErase                     EQUATE(25)
nvtUp                      EQUATE(26)
nvtDown                     EQUATE(27)
nvtLeft                     EQUATE(28)
nvtRight                     EQUATE(29)
nvtInsert                    EQUATE(30)
nvtDelete                    EQUATE(31)
nvtHome                     EQUATE(32)
nvtEnd                      EQUATE(33)
nvtPageUp                    EQUATE(34)
nvtPageDown                   EQUATE(35)
nvtArrowUp                    EQUATE(36)
nvtArrowDown                   EQUATE(37)
nvtArrowLeft                   EQUATE(38)
nvtArrowRight                  EQUATE(39)
nvtKeypadEnter                  EQUATE(40)
nvtKeypad0                    EQUATE(41)
nvtKeypad1                    EQUATE(42)
nvtKeypad2                    EQUATE(43)
nvtKeypad3                    EQUATE(44)
nvtKeypad4                    EQUATE(45)
nvtKeypad5                    EQUATE(46)
nvtKeypad6                    EQUATE(47)
nvtKeypad7                    EQUATE(48)
nvtKeypad8                    EQUATE(49)
nvtKeypad9                    EQUATE(50)
nvtSelectDefault                 EQUATE(0)
nvtSelectClipboard                EQUATE(1)
nvtSelectNoRefresh                EQUATE(4096)
nvtSelectNoBuffer                EQUATE(8192)
nvtSelectCombine                 EQUATE(16384)
nvtBlack                     EQUATE(0)
nvtRed                      EQUATE(1)
nvtGreen                     EQUATE(2)
nvtYellow                    EQUATE(3)
nvtBlue                     EQUATE(4)
nvtMagenta                    EQUATE(5)
nvtCyan                     EQUATE(6)
nvtWhite                     EQUATE(7)
nvtLtRed                     EQUATE(8)
nvtLtGreen                    EQUATE(9)
nvtLtYellow                   EQUATE(10)
nvtLtBlue                    EQUATE(11)
nvtLtMagenta                   EQUATE(12)
nvtLtCyan                    EQUATE(13)
nvtGray                     EQUATE(14)
nvtHiWhite                    EQUATE(15)
nvtDefault                    EQUATE(0)
nvtArrow                     EQUATE(1)
nvtCrosshair                   EQUATE(2)
nvtIBeam                     EQUATE(3)
nvtIcon                     EQUATE(4)
nvtSize                     EQUATE(5)
nvtSizeNESW                   EQUATE(6)
nvtSizeNS                    EQUATE(7)
nvtSizeNWSE                   EQUATE(8)
nvtSizeWE                    EQUATE(9)
nvtUpArrow                    EQUATE(10)
nvtHourglass                   EQUATE(11)
nvtNoDrop                    EQUATE(12)
nvtArrowHourglass                EQUATE(13)
nvtArrowQuestion                 EQUATE(14)
nvtArrowSizeAll                 EQUATE(15)
nvtUnderline                   EQUATE(0)
nvtBlock                     EQUATE(1)
nvtNone                     EQUATE(0)
nvtANSI                     EQUATE(1)
nvtVT100                     EQUATE(2)
nvtVT220                     EQUATE(3)
nvtCRLF                     EQUATE(0)
nvtCR                      EQUATE(1)
nvtLF                      EQUATE(2)
nvtSBNone                    EQUATE(0)
nvtHorizontal                  EQUATE(1)
nvtVertical                   EQUATE(2)
nvtBoth                     EQUATE(3)

Download: ST v8 Terminal Emulation Control.equ (6.2 KB)